VITRIFRIGO THERMOSTAT KNOB FOR VF51, VF51NAV & VF62 – R10563.1K