VITRIFRIGO THERMOSTAT KIT FOR VF51 & VF51NAV – R105008.K