• VF51_1
  • VF51_2
  • VF51_1
  • VF51_2

VITRIFRIGO VF51 REFRIGERATOR AND INSTALLATION KIT – FOR INTERNATIONAL PROSTAR AND LT – PP607238